“ASOCIAŢIA DE CONSILIERE A CLIENŢILOR BANCARI si A ASIGURATILOR DIN ROMANIA.” este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, organizatie neguvernamentala, apoliticã si nonprofit, va funcţiona ca persoană juridică română în temeiul O.G. 26/31.01.2000.

Scopul asociatiei il constituie consilierea clientilor bancari si a asiguratilor din Romania, cetateni romani sau straini, prin metode specifice, promovarea si apãrarea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor de produse si servicii bancare din tara si/sau strainatate, membrii si nemembrii ai Asociatiei.

 

Asociatia are urmatoarele obiective generale si activitati:

 • a) consilirea clientilor bancari si a asiguratilor, desfãsurarea, promovarea si organizarea de actiuni de informare a clientilor bancari cu privire la drepturile pe care acestia le au si la mijloacele legale prin care acestia îsi pot apãra drepturile si interesele în calitate de consumatori;
 • b) organizarea la nivel de birouri în structura organizatoricã a asociatiei de centre de consultantã si informare a clientilor bancari;
 • c) informarea opiniei publice, prin mass-media, asupra deficientelor produselor si serviciilor oferite de banci clientilor, precum si asupra consecintelor acestora;
 • d) apãrarea drepturilor si interesele legitime ale clientilor inclusiv prin introducerea de actiuni în justitie;
 • e) prevenirea practicilor comerciale abuzive si a publicitãtii înselãtoare de naturã a afecta drepturile si interesele legitime ale clientilor;
 • f) informarea autoritãtile competente cu privire la prezenta pe piatã a unor produse/servicii bancare neconforme cu dispozitiile legale in vigoare, cu privire la clauzele abuzive în contracte si practicile incorecte ale bancilor în relatia cu clientii;
 • g) militarea pentru o piatã a produselor si serviciilor bancare transparentã si de încredere, bazatã pe protectie legala eficientã a clientilor;
 • h) protejarea clientilor în mod eficient împotriva riscurilor contractuale pe care acestia nu le pot preveni ca persoane particulare;
 • i) cresterea stabilitatii clientilor din punct de vedere al cheltuielilor, calitãtii, diversitãtii, accesibilitãtii produselor si serviciilor bancare;
 • j) editarea de publicatii în scopul informãrii clientilor bancari;
 • k) stabilirea de relatii de colaborare cu asociatii similare din tara si strãinãtate;
 • l) primirea reclamatiilor si sesizãrilor clientilor bancari si sprijinirea acestora în solutionarea acestora;
 • m) participarea la elaborarea dispozitiilor/procedurilor cu caracter general/ a altor lucrãri care au ca scop protectia clientilor bancari, cu privire la:
  – formarea unei atitudini corecte a operatorilor bancari angajati în comercializarea produselor si serviciilor bancare;
  – prevenirea practicilor incorecte sau abuzive si a publicitãtii de naturã a afecta drepturile si interesele legitime ale clientilor bancari.